Các phần tử cơ bản của Python

Như mọi ngôn ngữ lập trình khác, Python có các thành phần cơ bản sau: • Các từ khóa keyword; • Các biến số và hằng số; • Các kiểu dữ liệu cơ bản (các cấu trúc dữ liệu được xây dựng sẵn built in types); • Các câu lệnh và khối lệnh; • Chú … Continue reading Các phần tử cơ bản của Python

Advertisements

Giới thiệu và cài đặt Python

1.1 Lịch sử ngôn ngữ Python Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng, được tạo ra bởi Guido van Rossum từ năm cuối những năm 1980. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 1991, hiện nay các phiên bản của Python gồm có hai nhánh chính là Python 2.x và Python 3.x. … Continue reading Giới thiệu và cài đặt Python